- Från 1938 -

Oy Arcomi Ab

BILAFFÄR | DRIFT AV BENSINSTATIONER | FASTIGHETSINVESTERINGAR
BILAFFÄR DRIFT AV BENSINSTATIONER FASTIGHETSINVESTERINGAR

i korthet om Arcomi

Oy Arcomi Ab ingick första gången I historieböckerna 1938 när det grundades. Under företagets tidiga dagar fokuserade verksamheten på import. Efter olika faser, såsom de livliga årtiondena, ägär- och övriga förändringar, har Oy Arcomi Ab tagit sin nuvarande form. Företagets omsättning har de senaste åren lägat kring 4 miljoner och en hög soliditet är en ärafråga för företaget. Den nuvarande industrin inkluderar bränslen och därtill relaterad verksamhet. Dessutom bedriver företaget fastighetsinvesteringar och specialbilsförsäljning.

Oy Arcomi Ab tillhör också den högsta AAA-kreditvärdigheten.

bilförsäljning Arcomi

Genom den senaste transaktionen kommer Arcomi att fokusera på specialbilsbranschen.
Vi säljer både våra egna och våra kunders specialbilar.

Kiinteistösijoitus Arcomi

Fastighetsinvesteringar

Arcomi hyr fastigheterna som företaget äger och försöker aktivt förvärva nya fastigheter.

Huoltoasemat Arcomi

Drift av bensinstationer

Vi verkar som SEO-handlare med fyra automatiserade stationer och säljer de bränslen vi äger.

Oy Arcomi Ab

Postadress