- Från 1938 -

Fastighetsinvesteringar

Vi förvärvar aktivt nya föremål

Fastighetsaktier

Vi hyr de bostadsaktier vi äger i Björneborg, Karleby, Åbo, Hangö, Rovaniemi och Jyväskylä.

Lagerlokaler

Vi hyr ut vårt eget lagerutrymme i Kuopio, Åbo och Jyväskylä.

affärsegenskaper

Vi hyr ut affärslokaler i många storlekar i Jyväskylä från de kommersiella fastigheter vi äger.

Oy Arcomi Ab

Postadress